Nové byznysové pohledy na vaši firmu

Kamil Skramuský

11/07/2018

Když jste chtěli vědět, který z vašich zaměstnanců si vydělal na svou výplatu, potřebovali jste k tomu vývojáře, naši API dokumentaci a pár hodin práce, abyste měli takový report po ruce. Nově si tenhle report dokážete naklikat úplně sami a během několika sekund budete mít odpovědi. Experimentální reporty vám poskytnou mnohem detailnější byznysový pohled na vaši firmu.

3 příklady nových pohledů na vaši firmu:

1. Kdo si vydělal na svou výplatu

Report-kdo si vydělal na svou výplatu

Report-kdo si vydělal na svou výplatu

2. Kolik mají lidé placených vs. neplacených hodin

Report- poměr plac. VS neplac. hodin

Report- poměr plac. VS neplac. hodin

3. Vydělali více Designéři nebo Analytici — aneb vytváření skupin

Report-příjem dle skupin

Report-příjem dle skupin

Jak vytvořit skupinu pro účely reportingu?

Klikněte na svoje jméno vpravo nahoře, vyberte volbu Nastavení a běžte do záložky Skupiny.

Costlocker app-sekce skupiny

Costlocker app-sekce skupiny

Klikněte na Přidat skupinu, napište její název a uložte toto nastavení.

Costlocker app-přídání skupiny Designeři

Costlocker app-přídání skupiny Designeři

Vpravo vedle názvu nově vytvořené skupiny klikněte na Upravit. Tím se dostanete do obrazovky, kde si můžete vybrat, jestli bude skupina tvořena lidmi nebo činnostmi. V našem případě jsme vybrali 2 lidi, kteří tvoří skupinu Designéři.

Costlocker app-osoby ve skupině

Costlocker app-osoby ve skupině

Nyní zpět do experimentálního reportu. Ve filtru Všechny osoby vyberte skupinu.

Report-příjem designerů

Report-příjem designerů

Filtrace dat podle různých typů projektů

Costlocker app-filtrace dle typu projektu

Costlocker app-filtrace dle typu projektu

Neplacené: natrackované hodiny na neplacených projektech nebo překročené hodiny na placených projektech.

Placené: natrackované placené hodiny, které jsou stále v rozpočtu projektu.

Placené & překročený odhad: placené hodiny na projektech, kde došlo k překročení původného odhadu.

Zbývající odhad na člověka: projekty, kde stále zbývají hodiny do původního odhadu člověka.

Zbývající odhad na činnost: projekty, kde lidem přiřazeným na danou činnost stále zbývají hodiny do původního odhadu na činnost.

Bez trackování: projekty, kde přiřazení lidé doposud nenatrackovali ani minutu.

Všechny experimentální reporty mají defaultně vybrané všechny tyto typy projektů. Pokud vás například zajímají jen finanční výsledky lidí na Placených projektech, potom ve filtru vyberte Placené.