Image

Vyzkoušejte nové způsoby rozpočtování projektů

Kamil SkramuskýKamil Skramuský
15. 12. 2018

1. Když znáte jen celkovou cenu projektu

Web za 100.000 Kč a to je všechno. Žádné časové odhady.

V tom případě si hned v prvním kroku vyberte volbu Fixní cena > Celková cena za projekt a do políčka zadejte celkovou cenu projektu.

Typy rozpočtu

Ve 3. kroku pak nadefinujte činnosti a lidi, kteří budou na projektu pracovat. Nebo jednoduše zadejte jen jednu činnost Práce na projektu a pod ní přidejte lidi.

Rozpočet

2. Když znáte fixní cenu dílčích částí projektu

  • Koordinace projektu: 20.000 Kč
  • Wireframes: 30.000 Kč
  • Design: 50.000 Kč
  • Kódování: 20.000 Kč

V prvním kroku vytváření projektu vyberte volbu Fixní cena > Cena za činnosti.

Fixní cena- cena za činnost

Ve 3. kroku nadefinujte fixní ceny jednotlivých činností a přidáte lidi.

Rozpočet projektu s činnostmi

3. Když znáte časový odhad jednotlivých činností

… ale ještě nevíte, kdo bude na projektu pracovat.

V 1. kroku vyberte volbu Časové odhady > Odhad na činnost

Časové odhady-odhad na činnost

Ve 3. kroku opět nadefinujte časové odhady jednotlivých činností a zadejte hodinovou sazbu účtovanou klientovi. A přidejte lidi — klidně všechny designéry pod činnost Design.

Rozpočet-přidání osob

4. Když vás klient platí od hodiny

Jediné, co máte s klientem dopředu dohodnuté, je hodinová sazba vaší práce. A na konci projektu nebo měsíce klientovi vyúčtujete svou práci — tj. všechny odtrackované hodiny.

V 1. kroku vyberte volbu Timesheet.

Timesheet

Ve 3. kroku vytvářeného projektu zadejte jednotlivé činnosti a lidi, kteří budou na projektu pracovat. Současně nadefinujte hodinové sazby, které účtujete klientům za jednotlivé činnosti. Právě těmi se pak budou násobit odpracované hodiny lidí na daných činnostech.

Rozpočet-zadání činností a osob

Díky tomu na kartě projektu kdykoli uvidíte, kolik je aktuální cena projektu.

Project-detail

Filtrace projektů podle typu rozpočtu

Chcete ve výpisu projektů vidět jen projekty, které budete fakturovat na základě odpracovaného času? Vyberte z nového filtru volbu Timesheet.

Filtr-timesheet

Jaké další typy rozpočtování projektů by se vám hodili?

Postupně budeme přidávat další způsoby rozpočtování projektů. Napište nám na support@costlocker.com, jaké další typy rozpočtů bychom měli přidat. Děkujeme!